• ban pha gia
 • Chúng tôi trên Facebook
   

  Tìm kiếm theo Tag tin tức : Napoleon-cognac

   

  Admin, 11:33 | 14-05-2013

   

  Ở một vài loại rượu Cognac, cái tên “Napoleon” được đặt cho một hạng rượu để biểu thị độ tuổi ủ của rượu. Quay ngược thời gian và hỏi tại sao Cognac lại liên quan đến cái tên Napoleon. Câu trả lời vẫn rất là mù mờ. Có một câu chuyện thế này…