• ban pha gia
 • Chúng tôi trên Facebook
   

  Tìm kiếm theo Tag tin tức : Otard

   

  Admin, 08:29 | 07-07-2013

  Hennessy: một trong tứ trụ của làng cô nhắc, ra đời năm 1865, sử dụng biểu tượng cánh tay vung rìu sắt. Có các loại rượu: Bras Arme, V.S.O.P., Bras d'Or, X.O., Extra.