• ban pha gia
 • Chúng tôi trên Facebook
   

  Tìm kiếm theo Tag tin tức : eden-cognac

   

  Admin, 08:39 | 15-03-2013

  Mỗi hãng rượu đều có một chuyên gia bậc thầy phối chế rượu chịu trách nhiệm sáng tạo ra những loại rượu mới, tiếng Anh gọi là Cellar Master và tiếng Pháp gọi là Maitre de Chai